אבטחת ישובים

אבטחת ישובים

אבטחת יישובים . חברת צוות 3 עוסקת באבטחת יישובים משנת 1994. צוות 3 פיתחה שיטת אבטחה ייחודית המביאה לירידה משמעותית בנזקי פריצה והפחתת ניסיונות פריצה לבתי התושבים.

נציגי החברה בשיתוף עם נציגי הביטחון של הישוב יבנו תיק אבטחה ייחודי, תוך שהם מתחשבים בתקציב העומד לרשותם ומביאים בכך למיצוי מקסימלי של תכנית האבטחה המומלצת.

סקר סיכונים

נציגי חברת השמירה יבצעו סקר סיכונים הכולל רישום וסימון של שערי הישוב, רשימת מבנה ציבור, תחנות הסעה, עסקים, ריכוז סחורות ועוד. סקר הסיכונים יציג את נקודות התורפה שיש לחזק, כמו כן את הנקודות שעליהן יש לתת דגש ותשומת לב במהלך שעות הסיור.

אבטחת יישובים ומעגלי האבטחה הנדרשים:

שיטת האבטחה מתבססת על בניית 3 מעגלי אבטחה. הוכח, כי מעגלי האבטחה המוצעים הם הערובה היחידה לכך, שכמות הפריצות בישוב תרד ונזקי הפריצה יופחתו.

מעגל אבטחה ראשון:

מוקד אבטחה מאויש – 24 שעות ביממה, מוקד רמה א’ מאושר ע”י משטרת ישראל ומכון התקנים הישראלי יקבל את קריאות האזעקה וישגר אותם לניידת הסיור המקומית.

מעגל אבטחה שני:

ניידת סיור מקומית – ניידת סיור הנמצאת בגבולות היישוב תבטיח בשעת חירום מהירות תגובה וטיפול אפקטיבי באירועי פריצה. בכל מקרה של אזעקה יוזנק הסייר למקום האירוע וידווח על תוצאות האירוע. הוכח מעל לכל ספק, שככל שנצליח להקטין את זמן הגעת הניידת למקום האירוע, כך יקטנו נזקי הפריצה משמעותית.

מעגל אבטחה שלישי:

מערכת אזעקה ביתית מקושרת מוקד – מערכת אזעקה המחוברת למוקד היא חלק חשוב ומשמעותי במעגל האבטחה שיתריע במידת הצורך על פריצה בבית הלקוח. בזמן אירוע תדווח מערכת האזעקה למוקד החירום, המוקד ישגר את ניידת הסיור המקומית למקום האירוע, הניידת תגיע מידית ותטפל באירוע. על מנת להשלים באופן מקסימלי מעטה הגנה מאובטח וכולל מומלץ להתקין ברחבי היישוב מצלמות אבטחה, אשר יחוברו במידת הצורך למערכת הקלטה (DVR) וכן למוקד מבצעי של צוות 3 או למוקד העירוני של היישוב (ע”פ דרישת הלקוח).

חשוב להדגיש – מתוך כל הניסיונות שנעשו עד כה בשנים האחרונות, הוכח מעל לכל ספק כי השיטה המוצעת היא השיטה היחידה לצמצום נזק והפחתת אירועי פריצה !!!

להצעת מחיר או ייעוץ בנושא אבטחה צרו איתנו קשר

צרו קשר