הגשת מועמדות
משרה: סניף המרכז – אחמ”שים/מאבטחים/שומרים

צרף קובץ קורות חיים
.doc/.docx/.pdf קבצים בעלי סיומת: