EN
Slider
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
שמירה כהלכה

אבטחת ישובים


עודכן ב

חברת שמירה כהלכה עוסקת באבטחת ישובים משנת 1994

שמירה כהלכה פיתחה שיטת אבטחה ייחודית המביאה לירידה משמעותית בנזקי פריצה והפחתת ניסיונות הפריצה לבתי התושבים. נציגי החברה בשיתוף עם נציגי הביטחון של הישוב יבנו תיק אבטחה ייחודי, תוך שהם מתחשבים בתקציב העומד לרשותם ומביאים בכך למיצוי מקסימלי של תוכנית האבטחה המומלצת.

סקר סיכונים

נציגי החברה יבצעו סקר סיכונים הכולל רישום וסימון של שערי הישוב, רשימת מבנה ציבור, תחנות הסעה, עסקים, ריכוז סחורות ועוד. סקר הסיכונים יציג את נק’ התורפה שיש לחזק, כמו כן את הנקודות שעליהם יש לתת דגש ותשומת לב במהלך שעות הסיור.

מעגלי האבטחה

שיטת האבטחה מתבססת על בניית 3 מעגלי אבטחה שיביאו לירידה בכמות הפריצות ויקטינו נזקי פריצה. הוכח כי מעגלי האבטחה המוצעים הם הערובה היחידה לכך, שכמות הפריצות בישוב תרד ונזקי הפריצה יופחתו.

מעגל ראשון:

מוקד אבטחה מאויש – 24 שע’ ביממה, מוקד רמה א’ מאושר ע”י משטרת ישראל ומכון התקנים הישראלי יקבל את קריאות האזעקה וישגר אותם לניידת הסיור המקומית.

מעגל שני:

ניידת סיור מקומית – ניידת סיור הנמצאת בגבולות היישוב תבטיח בשעת חירום מהירות תגובה וטיפול אפקטיבי באירועי פריצה. בכל מקרה של אזעקה יוזנק הסייר למקום האירוע וידווח על תוצאות האירוע. הוכח מעל לכל ספק שככל שנצליח להקטין את זמן הגעת הניידת למקום האירוע כך יקטנו נזקי הפריצה משמעותית.

מעגל שלישי:

מערכת אזעקה מקושרת מוקד – מערכת אזעקה המחוברת למוקד היא מעגל חשוב האחרון שיתריע במידת הצורך על פריצה בבית הלקוח. בזמן אירוע תדווח מערכת האזעקה למוקד החירום, המוקד ישגר את הניידת המקומית למקום האירוע, הניידת תגיע מיידית למקום האירוע ותטפל באירוע פריצה.


שתפ/י את הכתבה
Script
שינוי גודל פונט