EN
Slider
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
שמירה ואבטחה

מעגלי בקרה ותמיכה ניהולית


עודכן ב

בטיחות

מודל הבטיחות בחברת “צוות 3” מבוסס בראש ובראשונה על ההבנה, כי לבטיחות חשיבות ראשונה במעלה וכי איכות ביצועי החברה היא נגזרת ישירה של הקפדה על כללי הבטיחות. מתוך כך מחויבותה של ההנהלה הבכירה בחברת “צוות 3” לנושא זה הינה חד משמעית. ההנהלה מנתבת את דרכיה דרך המחויבות לבטיחות ומתקשרת אותה בכל מסר ניהולי לעובדיה. הנהלת החברה דואגת, כי לכל אתר בחברה תהיה תוכנית בטיחות בכל הנוגע לאוריינטציה ביטחונית, מוודאת כי תוכנית הבטיחות מוטמעת בקרב עובדיה, ומחויבת להקניית ידע והעשרה לעובדיה בתחומי הבטיחות השונים.

ביקורות ותרגיליםמעגלי בקרה - ביקורות ותרגילים

לאחר הקמת מערך האבטחה והכשרת כלל העובדים בקורסי הקמה למינם העובדים נמצאים ברמת המקצועיות הנדרשת, מגלים עניין בעבודתם החדשה ושומרים על רמת דריכות גבוהה, אולם הניסיון מלמד, כי לאורך זמן רמת העניין והדריכות יורדת ויחד איתם מקצועיות הצוות ורמת ביצועיו. על מנת לשמר את רמת המקצועיות והדריכות בקרב המאבטחים חברת צוות 3 מבצעת ביקורות ותרגילים ע”פ תוכנית חודשית לכל אתר ואתר.

מעגלי בקרה - מרכז בקרה ייעודי ללקוחות השמירה

מרכז בקרה ייעודי ללקוחות השמירה

מתוך הבנת חשיבות לקוחות השמירה, הוקם חדר בקרה ייעודי התומך ישירות באופרצית הלקוחות – כולל ניהול מערכי הלילה וסופי השבוע, בקרת סיורים online, תגובה לאירועים ועוד.


חקירות ותחקירים

מעגלי בקרה - חקירות ותחקירים בעת כישלונות או הצלחות אנו מעודדים ביצוע תחקירים יסודיים עפ”י פורמט קיים, על מנת לנצל את האירוע ללמידה מעמיקה ורצינית של תפקוד מערך האבטחה, כשהמטרה העיקרית אינה מציאת אשמים והטחת אשמה אלא למידת הליקויים, הפקת מסקנות ולקחים ונקיטת צעדים למניעת הישנותם בעתיד.שתפ/י את הכתבה
Script
שינוי גודל פונט