EN
Slider
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
שמירה ואבטחה

טכנולוגיה


עודכן ב

טכנולוגיה ומערכות ממוחשבות לניהול מערך אבטחה מקצועי , יעיל ואיכותי. החברה נעזרת במגוון רחב של תוכנות, אפליקציות ומערכות שונות בכדי להגיע לרמת מקצועיות גבוהה.

תוכנת ניהול מערך אבטחה

מערכת  SMS Prayority מספקת מענה למרבית הצרכים של ארגון אבטחה מתקדם תחת קורת גג אחת. המערכת מיועדת לסביבת האינטרנט הארגוני וככזאת היא נגישה לכלל העובדים מכל מחשב בארגון בהסתמך על הרשאות מתאימות. המערכת מספקת מענה לטיפול באירועים שוטפים כמו גם כלים לתכנון מסודר של פעילות ארגון האבטחה וביצוע מעקב לאורך זמן אחר פעילות זו.

SHIFT ORGANIZER

תוכנת סידורי העבודה מבוססת אינטרנט, בעלת גישה מכל מחשב בעולם, מאפשרת לעובד להזין את בקשותיו למשמרות ע”פ דרישות ההנהלה. התוכנה “מחוללת” את סידור העבודה ולאחר בקרה ניהולית, הסידור מופץ במייל לכולם, כל עדכון במהלך השבוע מופץ אוטומאטית למאבטחים הרלוונטיים (מייל או הודעת טקסט לנייד). בסוף החודש הפלט הממוחשב מועבר למחלקת השכר לשם הפקת תלושי המשכורת והתשלום לעובדים.

לומדת Team 3 Computerized Training T.C.T

לומדה שפותחה ע”י “צוות 3” המאפשרת חניכת בסיס ושימור ידע של הצוותים תוך שימוש בכלים מתקדמים. התוכנה תהווה השלמה לתהליך ההכשרה, ומעבר המבחן הממוחשב בסיומה, יהווה הסמכה סופית של איש הצוות.

סיורית online

מערכת סיורית המדווחת למרכז הבקרה online במידה ולא מתבצע סיור הרי שמתקבל התקראה מיידית ומרכז הבקרה מוודא ביצוע כ”כ המערכת תומכת במגוון דוחות, כולל קבלת דוח סיור בקבועי זמן ע”פ דרישות הלקוח.

Ok2go

החלפת כל מערך המירסים של כלל מאבטחי מוס”ח לטלפונים חכמים לטובת דיווח כניסה ויציאה של המאבטחים למשטרת ישראל.

Traffilog

התקנת מערכת לניהול ובקרת כלל רכבי התפעול והטמעה של ממשק הניהול בקרב היחידות השונות.

אתר האינטרנט של “צוות 3” – פירוט שעות ותלושים ממוחשבים

אתר האינטרנט של “צוות 3” מאפשר לכל עובד חברה גישה ישירה ואישית לכל תלושי השכר שלו ופירוטי שעות העבודה מידי חודש בחודשו, זאת כדי לאפשר לעובד שקיפות מלאה ויכולת בחינה של שכרו.טכנולוגיה - ניהול מערך אבטחה באמצעות תוכנות, אפליקציות, ומערכות ממוחשבות

שתפ/י את הכתבה
Script
שינוי גודל פונט