EN
Slider
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
שמירה ואבטחה

גיוס, הכשרה והקמת פרוייקט


עודכן ב

גיוס, הכשרה והקמת פרויקט

הינו תהליך מורכב אשר דורש טיפול של מספר גורמים מקצועיים בחברה ובהם, מנהלת כח אדם לאיתור וגיוס העובד המתאים, אחראי נשק שבמידת הצורך פועל לשם הכשרת העובד ומנהל הפרויקטים אשר דואג להעברת נהלי העבודה, דגשים מיוחדים אודות האתר / הפרויקט.

שלב תהליך הגיוס נעשה במספר שלבים כשבתחילתו הצעת העבודה, פרסום המשרה, ראיון טלפוני לבדיקת התאמה, זימון המועמד לראיון אישי עם מנהלת כח אדם בחברה, ראיון נוסף מול מנהל הפרויקטים ולאחר מכן אישור הלקוח.

לאחר גיוס כח אדם לאתר / פרויקט מסוים מתחיל שלב ההכשרה ולבסוף התאמת רמת הביטחון לצורכי הלקוח והפרויקט.גיוס, הכשרה והקמת פרויקט

הכשרה מקצועית הכוללת :

קורס חימוש על פי דרישת משטרת ישראל והלקוח. הדרכת לומדת “צוות 3” – T.C.T תפיסת אבטחה ונהלים כלליים.

הכשרה בסיסית הכוללת :

N.E.O – אוריינטציה לעובד חדש ב”צוות 3″. נהלי האבטחה והביטחון באתר הלקוח מבחני הסמכה אירועי העבר – אירועי שירות, תקלות בטיחות ובטחון, אופן הטיפול ולקחים

מערכות ותפעול :

מערכות בקרת כניסה – דיירים, ניהול אורחים, ספקים וקבלנים מערכות בטיחות – גילוי אש, הצפות ונזילות, חשמל מערכות בקרה טכנית – מיזוג אויר, מים, מעליות, חניונים.

שמירת כשירות :

רענון חימוש תרגילים טקטיים תקופתיים ביקורות ותרגילים שבועיים גיוס, הכשרה והקמת פרויקט

התאמת רמת הביטחון לצורכי הלקוח והפרויקט – ביטחון ובטיחות :

ביצוע סקר סיכונים הגדרת דפ”אות ואיומי הייחוס בדיקת ישימות הדפ”אות בשטח קביעת סל מרכיבי המענה – הגדרת פערים, קביעת מרכיבי הבקרה והביקורת בניית תיק נהלי האבטחה באתר
גיוס, הכשרה והקמת פרויקטשתפ/י את הכתבה
Script
שינוי גודל פונט