EN
Slider
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
ראשי

מדיניות האיכות


עודכן ב
  • חברת צוות 3 פועלת ע”פ חזון החברה וערכיה אשר לאורם גובשה מדיניות האיכות של החברה.

 

  • חזון החברה: הובלת השוק בעוצמה ותשתית של חברה גדולה, לצד אנושיות, פשטות וזריזות המאפיינים חברה קטנה.

 

  • בצוות 3 הצבנו לעצמנו מטרה להניע את הקבוצה ואת אנשיה לצמיחה וחתירה מתמדת להשגת תוצאות מעולות.

 

  • על בסיס חזון זה גובשו ערכי החברה – שביעות רצון לקוחות, יושר ואמינות, מצוינות ומובילות, חדשנות ופרואקטיביות, מקצועיות ומשפחתיות.

 

  • הנהלת החברה תפעל לגיבוש ויישום כלל נהלי העבודה והתהליכים אשר יתרמו להגשמת חזון זה עם התקדמות והתפתחות החברה להישגים במגוון התחומים וגידול הפעילות העסקית ותנטר את הישגיה ואת השגת מטרותיה

 

  • הנהלת החברה תפעל לגיבוש ועדכון הליכי עבודה נאותים ואפקטיביים, עדכון מתמיד של נהלי העבודה והקמת מנגנוני בקרה יעילים לשם וידוא הוצאה לפועל של מדיניות החברה. כל אלו יבוצעו תוך מעקב מתמיד אחר המציאות המשתנה והמתעדכנת במגוון פעילויות החברה, שמירה על בטיחות וגהות העובדים וצמצום סיכוני בטיחות לרמה קבילה

 

  • לשם וידוא יישום מדיניות זו, מתחייבת הנהלת החברה למלא אחר תקן ניהול איכות ISO 9001 ותקן SA8000.

 

  • הנהלת החברה מתחייבת לעמוד בכל הדרישות הרגולטוריות החלות על הארגון – לרבות דרישות משרדי הממשלה השונים, משטרת ישראל, ההסכמים הקיבוציים במגזר השמירה והאבטחה וחוקי ותקנות הבטיחות הישראליים. החברה מתחייבת לעמוד באופן מלא בדרישות החוק וליישם את כלל דיני העבודה והחוקים הקשורים לסביבת העבודה במדינת ישראל.

 

שמוליק רזון- מנכ”ל
שתפ/י את הכתבה
Script
שינוי גודל פונט