EN
Slider
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
שירותי ניקיון ושירותים כלליים

דיני עבודה וצו הרחבה


עודכן ב

השינויים שחלו לאחרונה בדיני העבודה והגנת השכר, מטילים על כל ארגון אחריות מלאה באשר לעובדי הניקיון המועסקים במשרדיו.

עקב כך, המרכיב הרגולטורי והמשפטי מהווה כיום נדבך מרכזי בהפעלת חברת ניקיון ובשימוש בשירותיה. על רקע זה, עולה החשיבות שבעבודה מול חברת ניקיון שחרטה על דגלה העסקה נאורה, הוגנות ועמידה בדרישות החוק ללא רבב.

ב-11.6.91 הוחל החוק “הגברת האכיפה של דיני העבודה תשע”ב 2011” – חוק אשר שינה מהיסוד את השיח החוזי בין ספק שירותים למזמין שירותים. החוק, מטיל על המזמין אחריות כמעט שווה לספק בכל הקשור לשמירה על זכויות עובדי הניקיון.

צו ההרחבה

החל ממרץ 2014 נכנס לתוקפו צו הרחבה לענף עובדי הניקיון אשר כולל עדכון שכר המינימום, וכן עודכנו רכיבים ותנאים נוספים כגון פנסיה, הבראה, קרן השתלמות, מתנות לחג ועוד..

חברת צוות 3 דואגת שעובדי הניקיון לא יהיו “עובדים שקופים” ומיישמת את חוקי העבודה כלפי עובדיה.
שתפ/י את הכתבה
Script
שינוי גודל פונט