EN
Slider
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
מערכות אנלוגיות - גלאים

לחצן ניפוץ כתובתי צהוב TPB-800ASY


עודכן ב
עומד בכל התקנים הבינלאומיים העיקריים:      
לחצן הניפוץ קיים בשני דגמים:- TPB-800ASR – לחצן אש אנלוגי אדום- TPB-800ASY – לחצן כיבוי אנלוגי צהובה-TPB-800ASR משמש כנקודת אזעקה ידנית. המעגל האלקטרוני כולל יחידת אזעקה וממשק כתובתי המותקן בתוך הלחצן. הפעלת הלחצן תגרום למצב אזעקה.הלחצן כולל נורית LED המותקנת בחזית. הנורית מהבהבת בפנייה אל הלחצן, ודולקת קבוע בעת אזעקה.הלחצן מתחבר למעגל SLC ככל התקן אנלוגי אחר.ה-TPB-800ASY הינו לחצן כיבוי אנלוגי.הלחצן זהה מבחינה חשמלית ומכאנית ללחצן הניפוץ TPB-800ASR אך צבעו הצהוב-בהיר מתריע את המשתמש שלחיצה על כפתור הפעלה זה מיועדת להפעלת כיבוי.שני הלחצנים, ה-TPB-800ASRוה-TPB-800ASY מוגדרים ברכזת כ-מפסק לחצן, אבל בדרך כלל הם מוגדרים כך שהפעלת לחצן הכיבוי TPB-800ASY תפעיל את מערכות הכיבוי, והפעלת לחצן האשTPB-800ASR  תגרום לאזעקה.במקומות ציבוריים בהם יש חשש להפעלה בשוגג של הלחצן ניתן להרכיב מכסה שקוף נפתח למניעת הפעלה בשוגג.שתפ/י את הכתבה
Script
שינוי גודל פונט