EN
Slider
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
מערכות אזוריות – רכזות

מערכות אזוריות – רכזות


רכזת גילוי האש מדגם TSA-200
רכזת לארבעה אזורים אוטומטית TSA-1000/4
רכזת לשמונה אזורים אוטומטית TSA-1000/8
לוח משנה לרכזת TSA-1000 RM1000
TSA-1000 רכזת קונבנציונאלית רב-אזורית לגילוי אש וכיבוי אוטומ
TSA-200 רכזת קונבנציונאלית דו-אזורית לגילוי אש וכיבוי אוטומט
GSA-1000 מערכת בקרה רב אזורית לגילוי אש וכיבוי אוטומטי
GSA-2B רכזת דו אזוריות לגילוי אש וכיבוי אוטומוטי
TDA-1000 לוח משנה למערכת גילוי אש
Script
שינוי גודל פונט