EN
Slider
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
מערכות אזוריות - גלאים

גלאי משולב פוטואלקטרי/ חום כולל בסיס- חדש TPH-482


עודכן ב

הגלאי המשולב מדגם TPH-482

עומד בכל התקנים הבינלאומיים העיקריים:

הגלאי המשולב מדגם TPH-482 מתוצרת חברת טלפייר הינו גלאי קונבנציונאלי המאחד טכנולוגיות גילוי בשלושה מימדים: עשן, חום וזמן במוצר אחד. הגלאי כולל מיקרו מעבד רב עוצמה המפקח על כל מכללי הגלאי ומבצע עיבודי אותות מתקדמים המאפשרים יכולת גילוי אש מהירה ואמינה ללא השפעות סביבה ולכלוך, תכונות הקיימות לרוב רק במערכות אנלוגיות מתקדמות ויקרות. הגלאי מכיל מנגנון פוטואלקטרי הכולל מבוך, משדר ומקלט אינפרא-אדומים הפועלים במתואם לגילוי אור המוחזר מחלקיקי עשן במבוך.בנוסף מכיל הגלאי חיישן חום למדידת טמפרטורת הסביבה. הגלאי משתמש באלגוריתמים מתקדמים לניתוח הפרמטרים הפיזיקאליים של תוצרי האש (עשן וחום), משקלל את ערכיהם בציר הזמן ובהתאם משנה את רגישותו. תהליך זה מפחית את ההסתברות לאזעקות שווא ללא הקטנת רגישות הגלאי.גלאי ה-TPH-482 כולל את היתרונות הבאים:* גלאי “ירוק” הבנוי מחומרים ידידותיים לסביבה (ללא חומרים רדיו-אקטיבים).* ניתן לכוון את הגלאי לאחת משתי דרגות רגישות המהוות דרגות שונות ושילוב של חום ועשן.* גלאי בעל איתות למצב עבודה רגיל ותקין- הבהוב הנורית פעם בכארבע וחצי שניות.* גלאי בעל איתות למצב תחזוקה / ניקוי- הבהוב הנורה פעמיים בשנייה.גלאי ה-TPH-442 הוא גלאי קונבנציונאלי המיועד לעבודה עם רכזות גילוי אש קונבנציונאליות מתוצרת טלפייר כדוגמת GSA-1000, TSA-1000 ו-GSA-2B.   הגלאי המשולב מדגם TPH-482A מתוצרת חברת טלפייר הינו גלאי כתובתי אנלוגי שנועד לעבודה עם הרכזת האנלוגית של חברת טלפייר ה-ADR-3000. יתרונות ה-TPH-482A כוללים:* יכולת כיוון לאחת מתשע דרגות רגישות המהוות דרגות שונות ושילוב של חום ועשן.* בקרה מדוייקת של החיישנים וביצוע תהליך תיקון היסט על מנת להתגבר על שינויים סביבתיים והצטברות של אבק במבוך.* תגובות לספקטרום רחב של תוצרי אש.* איתות למצב עבודה רגיל ותקין- נורית מהבהבת.* איתות למצב אזעקה נורית דולקת קבוע.
קובץ מצורףשתפ/י את הכתבה
Script
שינוי גודל פונט