חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

 להלן דו"ח חוק שכר שווה לעובדת ולעובד בחלוקה לפי החברות בקבוצת צוות 3.

דו"ח חוק שכר שווה לשנת 2022 בחברת האבטחה:

 

 

דו"ח חוק שכר שווה בחברת הניקיון:

 

דו"ח חוק שכר שווה לשנת 2021 בחברת האבטחה:

 

דו"ח חוק שכר שווה לשנת 2021 בחברת הניקיון:

 

 

 

 

 

 

צרו קשר