EN
Slider
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון - צוות 3
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון - צוות 3
חדשות וכתבות

השר לביטחון פנים, גלעד ארדן אישר הקלות בקבלת רישיון נשק


עודכן ב
פורסם באתר המשרד לביטחון פנים בתאריך 14/10/2015 > 

השר לביטחון פנים, גלעד ארדן אישר הקלות בקבלת רישיון נשקהשר גלעד ארדן: ״לאור המצב הביטחוני החלטתי להקל על קבלת רישיון להחזקת נשק. בשבועות האחרונים אזרחים רבים סייעו למשטרת ישראל לנטרל מחבלים שביצעו פיגועים. אזרחים מיומנים בהפעלת נשק הם גורם מכפיל כוח במאבק מול הטרור ולכן פעלתי למתן הקלות בתקופה זו.”

פירוט הזכאים לאור המדיניות החדשה:

 • כל קצין מדרגת סגן (במקום סרן עד כה) ומעלה או נגד מדרגת רס”ר ומעלה המשרתים בצה”ל בשירות סדיר או בשירות מילואים או מקביל לאחד מאלה בשירות כוחות הביטחון.
 • בוטלה האבחנה בין דרגות הקצינים הזכאים המשרתים בקבע או בשירות מילואים פעיל, בהתאם לרמת קורס הקצינים.
 • בוטלה הדרישה לוותק של שנתיים בדרגה על מנת להיות זכאי לקבל רישיון.
 • נקבעה רשימה של יחידות מיוחדות בכוחות הביטחון אשר מי שמשרת שם בשירות סדיר, מילואים או מי ששירת ביחידות מיוחדות אלה בעבר יהיה זכאי לקבל רישיון נשק.

אזרחים בוגרי הקורסים הבאים יוכלו לקבל רישיון נשק:

 • רשות שדות התעופה- בוגר קורס מאבטחים אחיד בבית ספר להכשרת מאבטחים ברשות שדות התעופה.
 • שב”כ- בוגר קורס מאבטחים בשב”כ ברמת הכשרה שנקבעה ע”י הרשות המוסמכת.
 • בוגר קורס מאבטחים במוסד הכשרה מונחה ומאושר משטרת ישראל, רמה מתקדם א׳ לפחות, שעבד בגוף מונחה משטרה שנתיים לפחות.

הסרת מגבלות בירוקרטיה:

 • לנוכח המצב הביטחוני הקיים, הנחה השר את ראש האגף לרישוי כלי ירייה להסיר מגבלות בירוקרטיות שהוטלו בכל הנוגע לבקשות להחזקת כלי ירייה בישוב ראוי ובמפעל ראוי. לגבי רשויות שהוגדרו כ”יישוב ראוי”, תוכל הרשות המקומית לתת הרשאה להחזקת כלי ירייה לתושבי הרשות או לנמצאים בישוב, בכפוף להוראות החוק ולאישורים הנדרשים. לדוגמה: בירושלים תוכל העירייה לתת למורים במגזר החרדי שהוא בין המותקפים ביותר, רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה.
 • בשונה מבעבר, בעת החלפת נשק המוחזק מכוח הוראות מעבר לא תיבחן מחדש עילת הזכאות (אך עדיין המחליף ידרש להפקיד את נשקו הישן אצל הסוחר או בתחנת משטרה).
 • שיפור מיומנות ומקצועיות מחזיקי הנשק הפרטי. השר הנחה את הגורמים המקצועיים לבחון שיפור מיומנות ומקצועיות מחזיקי הנשק הפרטי לרבות קיצור פרק הזמן בין האימונים (מטווח פעם בשנה במקום פעם בשלוש שנים), טיוב וסוג ההכשרה.
 


שתפ/י את הכתבה
Script
שינוי גודל פונט