EN
Slider
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
חדשות וכתבות

נחתם הסכם קיבוצי חדש בענף השמירה והאבטחה בישראל


עודכן ב
הסכם קיבוצי חדש בין חברות האבטחה והשמירה להסתדרות החדשה
מאת: הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל >
ב- 22 ביולי 2014 נחתם הסכם קיבוצי חדש בענף השמירה והאבטחה במגזר הפרטי, בין הסתדרות העובדים החדשה לבין ארגון חברות השמירה והאבטחה בישראל. ההסכם שנחתם על ידי יו”ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, ומנכ”ל ארגון חברות השמירה והאבטחה בישראל, פיני שיף משפר את זכויות העובדים בענף. ההסכם משווה את תנאי העסקתם של עובדי השמירה והאבטחה במגזר הפרטי לתנאיהם של עובדים אלו במגזר הציבורי.

כחלק מההסכם הקיבוצי שכר המינימום עולה

  • שכר המינימום של עובדי השמירה יעמוד על סך של 4,743 ₪ למשרה מלאה (תעריף שעתי בגובה של 25.5 שקל).
  • שכר חודשי לאחראים על עובדי השמירה יעמוד על סך של 4,947.60 ₪ למשרה מלאה (תעריף שעתי בגובה של 26.6 שקל).
מעבר לשכר יזכו מעתה עובדי השמירה לקרן השתלמות, כאשר המעביד יפריד לקרן 7.5% והעובד 2.5%, מהשכר ודמי ההבראה. בנוסף, הוגדלו הפרשות המעביד לקרן הפנסיה. ההפרשות לפנסיה הכוללת את חלקו של העובד והמעסיק יעמדו על 21.83% משכר העובד. החלוקה תהא 15.33% הפרשה על ידי המעסיק ו- 6.5% הפרשה על ידי העובד. מחודש יולי 2015 התעריף עולה באחוז נוסף של המעסיק וחצי אחוז של העובד, דהיינו 16.33% הפרשת המעסיק ו-7% של העובד. בין השאר יבוטחו עובדי השמירה בקרן פנסיה מקיפה. העובד יהא זכאי לביטוח זה לאחר תום חודש עבוד קלנדרי מלא מיום תחילת עבודתו. בהסכם שנחתם ישנה התייחסות לדמי ההבראה, הפרשות לקופת גמל, דמי נסיעה וארוחות. בעקבות ההסכם הקיבוצי שנחתם עלות השמירה תתייקר בכ-20 אחוזים. הסכם קיבוצי חדש נחתם בין ההסתדרות לארגון חברות השמירה והאבטחה בישראל

הסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה – לחצו להורדה
שתפ/י את הכתבה
Script
שינוי גודל פונט