EN
Slider
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
מאמרים מקצועיים

ניידות סיור ויחידת האופנועים במחלקת הסיור המבצעי


עודכן ב

ניידות סיור – לכל ניידת סיור תפקיד ומטרה שונה

ניידות סיור הן חלק בלתי נפרד מהמוקד המבצעי של חברת “צוות 3 מערכות מיגון”. מחלקת הסיור מונה כ-30 ניידות סיור הפרוסות ברוב חלקי הארץ ונותנות מענה לכ-26,000 מנויים.

כל ניידת נותנת מענה לאזור גאוגרפי שנקבע מראש ומשמשת גם כניידת גיבוי לאזורים החופפים לה, כך שלכל ניידת יש תמיד ניידת גיבוי אשר זמינה לסייע במקרה הצורך. ישנם מקרים מסוימים שתתווסף לאזור ניידת, לרוב בימי מזג אויר קיצוני ומקרים בהם ישנו עומס חריג במוקד.

יש לציין כי המחלקה המבצעית של צוות 3 כוללת את מחלקת הסיור והמוקד המבצעי. מנהלי הסיור ומנהלי המוקד יושבים יחד ומנתחים את הפעילות ברמה החודשית. בהתאם להיקף הפעילות באזור נקבעים מערכי ניידות הסיור וכמו כן את אופן השירות שיתאים למתן מענה מהיר, מקצועי ויעיל בשעת הצורך.

לכל ניידת ישנה מטרה שונה. ישנן ניידות סיור אשר נותנות מענה לקריאות המתקבלות מהמוקד המבצעי של צוות 3 וישנן ניידות אשר משמשות כניידות לאבטחת יישובים.

בתחילת פרויקט, מנהל הסיור בונה “תיק ניידת” בו למעשה מוגדרות מטרות הניידת, הנהלים ואופי עבודתה. יש ניידות אשר פועלות 24/7 ויש הפועלות בשעות מסוימות על פי צרכי הלקוח (ביישובים מסוימים הניידת מתחילה פעילותה בשעות הערב ומסיימת למחרת בשעות הבוקר).

מבנה היחידה המבצעית – צוות 3 מוקד ומערכות מיגון

מבנה היחידה המבצעית צוות 3 - מנהלי סיור, ניידות סיוריחידת האופנועים - ניידות סיור - מחלקת סיוריחידת האופנועים במחלקת הסיור המבצעי

החברה פועלת לשיפור השירותים הניתנים ללקוחותיה ובתוך כך בצורך לקיצור זמני הגעת הסיירים באזור גוש דן.

אזור גוש דן ידוע בצפיפות התנועה כמעט בכל שעות היממה, כמו כן קשיי חניה רבים, כמעט בכל המרכזים העירוניים, מחריפים את גודל הבעיה ויוצרים עיכובים רבים בזמן אירוע.

בעקבות גידול הלקוחות באזור זה וצירוף לקוחות אסטרטגיים כדוגמת בנק דיסקונט, נוצר צורך הכרחי למציאת פתרון חלופי למצב הקיים.

מטרת היחידה:

• צמצום משמעותי של זמני הגעה בגוש דן והשרון

• יחידת האופנועים תיתן מענה מהיר, מקצועי ואיכותי בגזרת גוש דן והשרון תוך מתן דגש על שירותיות גבוהה לצד נראות ייצוגית.

ניידת אבטחת יישובים

ניידת המאבטחת יישוב תפעל כאמור על פי צרכי הלקוח ובכפוף לנהלים והתקנות שנכתבו ב”תיק הניידת”. הניידת פועלת מול המוקד המבצעי של צוות 3 ובכפוף לקצין הביטחון (קב”ט) של היישוב. בנוסף ישנו שיתוף פעולה מלא בין ניידות צוות 3 לכוחות הביטחון , משטרה ומשמר הגבול.

בדרך כלל הסיירים עובדים באותו יישוב באופן קבוע וזאת על מנת שידעו את נהלי העבודה באופן ברור וישלטו בגזרה ובגבולותיה. הסיירים עוברים הדרכה והכשרה מקצועית בכדי לתת מענה במקרה הצורך לאירועים והתרחשויות שונות.


ניידת סיור אבטחה צור הדסה


ניידות סיור - ניידת סיור - אבטחת יישובים - מחלקת הסיור המבצעי

ניידת שיטור עירוני – ניידת ביטחון

ניידת שיטור עירוני פועלת לרוב 24 שעות ביממה ו-7 ימים בשבוע וזאת בכפוף למוקד העירוני וקצין הביטחון של היישוב. ישנן ניידות אשר מאוישות על ידי סייר צוות 3, שני סיירים או סייר צוות 3 ושוטר.

נהלי הניידת והגדרת המטרות ייקבעו מראש עם תחילת הפרויקט ועל פי צרכי הלקוח, במהלך פעילות הניידת יערכו ישיבות והערכות מצב על מנת לוודא כי סיירי הניידת ערוכים לתת מענה בזמן אמת לכל אירוע שעלול להתרחש. חלק מהניידות מאוישות על ידי סייר חמוש,  לפי דרישת הלקוח וצרכי הביטחון של אותו יישוב.


ביטחון עירוני - שיטור עירוני - ניידת סיור


לסיכום, חברת צוות 3 מפעילה ניידות שונות וסיירים אשר עברו הכשרה מקצועית המסוגלים להתמודד עם כל מטלה הניצבת בפניהם, לעתים בכוחות עצמם ולעתים בסיוע של כוחות הביטחון.

בכל ניידת ישנו מנהל ניידת אשר דואג לפעילות תקינה וסדירה של הניידת וקובע לסיירים את סידור העבודה. בין היתר דואג לרענונים, הדרכות ולכל מה שהניידת והסיירים נדרשים. מנהל הניידת עובד תחת מנהל הסיור והוא למעשה הגורם המקשר בינו לבין הסיירים.

______________________________


קראו גם >> סיירי צוות 3 סיכלו פריצה לסניף הדואר בבאר שבע וגניבת הכספומט


קראו גם >> מאבטחי יחידת האופנוענים החדשה של צוות 3 סיכלו פריצה לבתים פרטיים בבית גמליאל


קראו גם >> הסתיים קורס ‘מצילי חיים’ לאנשי סיירת הביטחון העירוני

שתפ/י את הכתבה
Script
שינוי גודל פונט