EN
Slider
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון  - צוות 3
אביזרים למערכות אנלוגיות

מעגל מבוא למפסקי זרימה ADR-805A


עודכן ב


מעגל זה משמש לחיבור מפסקי התרעה ובקרה כגון: מפסקי זרימה במערכות מתזים (ספרינקלרים) או כל אביזר אחר אשר אינו דורש אספקת מתח. הזנת היחידה נעשית באמצעות קו גלאים דו-גידי.מכלול המבוא למפסקי זרימה מדגם ADR-805 משמש כממשק בין ה-ADR-3000 לבין חיישנים כגון מפסקי לחץ, מפסקי אזעקה, ברזים, מפסקי זרימה במערכות מתזים (ספרינקלרים), או מפסק פיקוח (Supervisory).הזנת היחידה נעשית באמצעות קו תקשורת להתקנים אנלוגיים (SLC) דו-גידי. מבוא המפסק במכלול מבוקר למצבי נתק, אזעקה, ומצב עבודה תקין. קצר במבוא המכלול נחשב לאזעקה או הפעלה. התקן סוף הקו הוא נגד בערך של 100KΩ.מכלול זה נועד להתקנה סמוך למפסק בלבד – במרחק של עד 1 מטר.ה-ADR-805 תופס כתובת אחת. תכנות הכתובות (1-127) מבוצע באמצעות מכלול התכנות PROG-4000. מכלול ה-ADR-805 מבוקר על ידי הרכזת ומתקשר עמה באמצעות קו התקשורת להתקנים אנלוגיים (SLC).שתפ/י את הכתבה
Script
שינוי גודל פונט