הצוות המוביל בישראל את חזית האבטחה והשירות
שמירה ואבטחה
מערכות מיגון
ניקיון ושירותים כלליים
מערכות אש
כוח אדם מיון והשמה